Prvi razredi so obeležili Dan Zemlje na temo »Ohranimo Zemljo« ter kako ohraniti naravne procese soodvisnosti v naravnih okoljih.

V sodelovanju (na daljavo) s CŠOD Lipa so učenci izdelali hotele za žuželke in posejali medonosne rastline. Na fotografijah so izdelki učencev 1. c razreda.

Zapis in fotografije: Monika Mulej Fritz

 

 

Dostopnost