Razredi, za katere se izvaja pouk na daljavo:

  • 5. a,
  • 6. b in 6. c
Dostopnost