Objavljena je brošura izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili v šolskem letu 2024/2025 za učence od 7.-9. razreda.

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci poleg rednih predmetov obiskovati še dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri.

V aplikaciji eAsistent je odprta možnost izbire predmetov. Prosim, da se s svojimi otroki pogovorite o izbiri in jih ustrezno prijavite na izbirne predmete do ponedeljka, 27. 5. 2024. Glede na zbrane prijave bomo določili, kateri predmeti se bodo dejansko izvajali v naslednjem šolskem letu. Če bo vaš otrok prijavljen na predmet, ki se ne bo izvajal, bo avtomatsko prerazporejen glede na rangiranje, ki ga boste označili.

Dostopnost