8. A, B in C razred pošiljajo utrinke s tabora v Bohinju. S kanuji so se vozili po jezeru, plezali v naravni steni, kolesarili in odšli na pohod do Hudičevega mostu ter opazovali korita reke Mostnice. 

Dostopnost