INTERESNE DEJAVNOSTI


 

Ponudba interesnih dejavnosti in fakultativnega pouka

KUHARSKI KROŽEK (marec 2021)

V času COVID razmer, poteka kuharski krožek po urniku v priponki: KUHARSKI KROŽEK- razpored skupin

_____

Vse interesne dejavnosti, ki jih izvajajo na šoli zaposleni učitelji, so brezplačne. Za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo praviloma potekale od 13.35 do 16.00.

Interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci: Program interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo in ponujajo zunanji izvajalci, bo oblikovan v mesecu septembru in pravočasno objavljen na spletni strani šole.

*OPOMBA: Interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev so lahko tudi plačljive. Za obveščanje staršev in vse ostale informacije, vodenje evidence in prijave učencev na dejavnost, so odgovorni izključno izvajalci posamezne interesne dejavnosti.

 OPIS ID: kiparstvo_keramika _MKranjc_2020_2021

OPIS ID_Likovno_izrazanje _2020_2021

OPIS ID: Super punce in prima fantje AFurlan_ 2020_2021

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI

 

UČITELJ INTERESNA DEJAVNOST Za učence
Boštjančič Alenka Planinski krožek 1. – 9. r.
Božič Jana Bralni kotiček 6. – 9. r.
Bregar Mazzini Sonja Šolsko novinarstvo – Časopis Čveka 4. – 9. r.
Fakin Tine Naravoslovni krožek 8., 9. r.
Tine Fakin, Lendita Kljajić Garbajs Prva pomoč 6. – 9. r.
Florjančič Ana Odbojka 5. – 9. r.
Furlan Ana Multi kulti čajanka povabljeni učenci
Super punce in prima fantje 6. – 9. r.
Mulej Fritz Monika Literarni krožek 3., 4. r.
Naravoslovje 3. – 5. r
Gaberščik Adriana Folklora 1. – 9. r.
Lutke 1. – 9. r.
Prepevalnica 1., 2. r.
Gogala Romana Kiparski krožek 4., 5. r.
Gosarič Janja Plesne urice 1.- 4. r.
Plesni krožek 5. – 9. r.
Ježek Tjaša
Badminton 5. – 9. r.
Priprava ekip na tekmovanja 6. – 9. r.
Kelert Petra, Koleša Dominika Cicimatik 1., 2. r.
Kelert Petra Šolska mediacija 5. – 9. r.
Ivanetič Andreja Flavta 5. – 9. r.
Mladinski pevski zbor 5. – 9. r.
Otroški pevski zbor 2. – 4. r.
Kejžar Klara Plezanje 1. – 3. r.
Končan Tanja Klekljanje Le učenke, ki so obiskovale krožek v šolskem letu 2019/20
Klajn Urška Gledališki krožek 6. – 9. r.
K. Rener Brigita Vesela šola 4. – 9. r.
Knjižničarski krožek 6. – 9. r.
Kocijančič Mitja Priprava ekip na tekmovanja 6. – 9. r.
Košarka – dekleta 7. – 9. r.
mag. Mateja Kranjc Likovno izražanje 1. – 3. r.
Kiparski krožek 4., 5. r.
Kreč Tatjana Zgodovinski krožek 6. – 9. r.
Krog Mišo Šah 2. – 9. r.
Programiranje 7. – 9. r.
Logika 7. – 9. r.
Pišek Nives Pravljični krožek 1., 2. r.
Grafične delavnice 3., 3. r.
Predovič Milan Osnove risbe in tiska 4. – 9. r.
Šah – začetni 1. – 4. r.
Pustovrh Aleš Raketarstvo 6. – 9. r.
Lego FLL 6. – 9. r.
Lego FLL – junior 2. – 5. r.
Smajić Azra Eko ustvarjalnica 2., 3. r.
Smajić Azra, Kelert Petra Dramski krožek 4., 5. r.
Smrtnik Lea Priprava na kolesarski izpit 5. r.
Zrinski Tatjana Kreativno pisanje 2. – 5. r.
Žagar Adanič Alenka Kuharski krožek 3. – 5. r.
JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. Razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2019/20

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.00
Dežurno varstvo 16.00 – 17.00
Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2019/20
Dejavnost Čas
Kosilo po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti od 13.30 dalje
Usmerjen in neusmerjen prosti čas usklajen načrt učiteljev OPB

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Tabor izpeljemo v primeru, če se  nanj prijavi najmanj 80% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

ŠPORTNO JEZIKOVNI NADSTANDARDNI TABOR 2020

Kot predstavljeno na prvem roditeljskem sestanku, bomo v letošnjem šolskem letu 2019/20 organizirali nadstandardni tabor za učence od 5. do 9. razreda. Odšli bomo v Hochrindl od 10. 3. do 13. 3. 2020. Nastanjeni bomo v hotelu JUFA Nockberge, ki je namenjen ravno šolskim skupinah in nastanjen direktno na smučišču. Več informacij lahko najdete v priponki, kjer najdete tudi prijavnico. Prijave bomo zbirali v tajništvu od 9. 9. 2019 do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali čas oddaje prijavnice.

Prijavnica Hochrindl 2020

 

 

RODITELJSKI SESTANKI


 

Za leto 2019 / 20  datumi:

  • roditeljski sestanek od 2. – 5. razreda bo v četrek, 5. septembra. Začetek bo ob 17.00 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.
  • roditeljski sestanek od 6. – 9. razreda bo v četrek, 5. septembra. Začetek bo ob 17.30 z nagovorom ravnatelja v jedilnici šole.

 

  • 2. roditeljski sestanek za 1. triado bo 21. januarja 2020, za 2. in 3. triado bo 16. januarja.

 

  • 3. roditeljski sestanek za 1. triado bo 21. aprila 2020, za 2. in 3. triado 16. aprila.

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

Predsednica šolskega sklada je gospa Eva Modic Stanovnik.

»Sklad za mojega prijatelja« pomaga socialno šibkim otrokom. Sklad vodi gospa Ana Furlan.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2019/2020 si lahko ogledate v izvirniku na uradni spletni strani MIZŠ

KOLEDAR DEJAVNOSTI NA OŠ MIŠKA KRANJCA

 

Nalaganje... Nalaganje...
.

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

  • KJE,
  • KDAJ in
  • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: miso.krog@guest.arnes.si.

ZADNJIH 10 PRISPEVKOV STARŠEV:

 


 

Podelitev priznanj najboljšim gorskim kolesarjem letošnje sezone!

V soboto 23. 11.  je bila v organizaciji Kolesarske zveze Slovenije v Koloseju podelitev priznanj najboljšim gorskim kolesarjem letošnje sezone.
Učenec 8. b razreda Tomo Joksimović Terpin nadaljuje uspešno serijo tekem v spustu z gorskimi kolesi.

Kot član Sinter Brakes Team-a je letos osvojil naslov državnega prvaka ter v skupnem seštevku tekem slovenskega Unior Downhill pokala zasedel 2. mesto.

Tomotu iskrene čestitke in še veliko uspehov.

6. zaporedni naslov evropske prvakinje za Pio Babnik

Pia Babnik, učenka 9. b razreda je po velikem uspehu in zmagi aprila na mednarodnem prvenstvu Škotske zoped zablestela na Škotskem. Na evropskem prvenstvu USKids za mladince je v najstarejši kategoriji prepričljivo ugnala vso konkurenco in osvojila svoj 6. zaporedni naslov evropske prvakinje.
Njen uspeh so letos dopolnili tudi ostali naši tekmovalci in tekmovalke. Žiga Babnik, učenec 8. b razreda je osvojil pokal za 5. mesto v kategoriji do 13 let in za 1 mesto premagal brata Jakata, prav tako učenca 8. b razreda.
Po koncu tekmovanja je bila organizirana ekipna tekma med Zahodno Evropo in ostalim svetom. Za ekipo Internationals so nastopili Pia Babnik, Jaka Babnik in Barbara Car in pomagali pri zmagi s 7:3.
Pia in Jaka sta dobila zlati Morissonovi medalji za najboljši rezultat dneva.
Vsem trem iskrene čestitke!

Članek v East lothian junior golf:
Six East Lothian courses hosted the 650+ Competitors from over 50 Countries who took part. There were 18 ELJGL Players competing, and there were notable performances from some of them. Fraser Walters was 2nd in the Boys 8, Aidan Lawson 3rd in the Boys 9. In the B11 Cameron Mukherjee was T11 and Alexander Yuill was T20. Andrew Hendry was T8 and Callum Kenneally 10th in the Boys 14. Oliver Mukherjee was T15 in the Boys 15. The US Kids President Dan Van Horn, later presented the League with a cheque which will mostly be used to offset Players’ costs for our Juniors on their trips to Pinehurst. All the results can be seen here. The Secretary, assisted by Carys Irvine, acted as a Referee at the Glen on Wednesday at The Glen. Check the scores in the Girls 15-18! Pia Babnik, of Slovenia, winner many previous times in her age group in US Kids events, won the Girls 15-18 section by 18 strokes at Musselburgh! Pia won the the Ladies Scottish Open Strokeplay recently and is now playing off a handicap of plus 5 or 6.

Odličen dosežek umetnostnih drsalk

Vita Kaš, učenka 3. a in Zala Kaš, učenka 2. b, sta veliki ljubiteljici umetnostnega drsanja, katerega trenirata že 4 leta. Vsakodnevni treningi in njuna neverjetna usmerjenost v cilj, pa iz leta v leto izboljšujejo njune rezultate. Tako je bila Vita letos naboljša v svoji kategoriji v Sloveniji in postala podprvakinja evropskega kriterija. Zala pa je v svoji skupini na državni ravni dosegla odlično 3. mesto, na mednarodnih tekmah, ki so štele za evropsku kriterij pa je dosegla 4.mesto.
(prispevek staršev)
Dostopnost