URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01 518 80 10
E-mail: info@osmklj.si (Jana Kastelic)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: tadej.seme@osmklj.si (mag. Tadej Šeme)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: maja.mujkic@osmklj.si (Maja Mujkić)

Knjižnica
e-mail: brigita.rener@osmklj.si (Brigita Kumer Rener) ali monika.mardjonovic@osmklj.si (Monika Mardjonović Fajdiga)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Nevenka Lamut, nevenka.lamut@guest.arnes.si

Zobna ambulanta
Šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 13.30
TOR: od 7.00 – 13.30 izmenično 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 – 19.00
ČET: od 7.00 – 13.30
PET: od 7.00 – 13.30
Tel: 01/620 – 03 – 45

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Tatjana Grad Grošelj, univ. dipl. psiholog,
tel.: 01 518 80 16
E-mail: tatjana.grad-groselj@osmklj.si

 

Ana Furlan, pedagog

tel.: 01 518 80 28

E-mail: ana.furlan@osmklj.si

 

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog; nadomešča jo: Ana Lovšin (ana.lovsin@osmklj.si)

E-mail: janja.gosaric@osmklj.si

 

 

 

UČITELJI


E-NASLOVI (za dopoldanske govorilne ure se najavite učitelju, ki vam bo dodelil prosti termin):

 • Atelšek, Jerica: jerica.atelsek@osmklj.si;
 • Boštjančič, Alenka: alenka.bostjancic@osmklj.si  ;
 • Božič, Jana: jana.bozic@osmklj.si  ;
 • Bučan, Klara: klara.bucan@osmklj.si  ;
 • Fakin, Tine: tine.fakin@osmklj.si  ;
 • Florjančič, Ana: ana.florjancic@osmklj.si ;
 • Furlan, Ana: ana.furlan@osmklj.si  ;
 • Gaberščik, Adriana: adriana.gaberscik@osmklj.si  ;
 • Gajski, Gloria: gloria.gajski@osmklj.si  ;
 • Gosarič, Janja: janja.gosaric@osmklj.si  ;
 • Grad Grošelj, Tatjana: tatjana.grad-groselj@osmklj.si  ;
 • Grčar, Nataša: natasa.grcar@osmklj.si  ;
 • Hrovatin, Jana: jana.hrovatin@osmklj.si  ;
 • Ivanetič, Andreja: andreja.ivanetic@osmklj.si  ;
 • Ježek, Tjaša: tjasa.jezek@osmklj.si  ;
 • Jevševar, Nina: nina.jevsevar@osmklj.si;
 • Kejžar, Klara: klara.kejzar@osmklj.si  ;
 • Kelert, Petra: petra.kelert@osmklj.si  ;
 • Klajn Marion, Urška: urska.klajn@osmklj.si  ;
 • Kljajić Garbajs, Lendita: lendita.kljajic@guest.arnes.si  ;
 • Kocijančič, Mitja: mitja.kocijancic@osmklj.si  ;
 • Kodela, Andreja: andreja.kodela@osmklj.si  ;
 • Koleša, Dominika: dominika.kolesa@osmklj.si  ;
 • Kosi, Tadeja: tadeja.kosi@osmklj.si ;
 • mag. Kranjc, Mateja: mateja.kranjc@osmklj.si  ;
 • Kreč, Tatjana: tatjana.krec@osmklj.si  ;
 • Krog, Mišo: miso.krog@osmklj.si  ;
 • Kumer Rener, Brigita: brigita.rener@osmklj.si  ;
 • Kunstelj, Mojca: mojca.kunstelj@osmklj.si  ;
 • Lavrič Ravbar, Barbara: barbara.lavric@osmklj.si  ;
 • Lončar, Damjana: damjana.loncar@osmklj.si;
 • Maksimović, Jelena: jelena.maksimovic@osmklj.si  ;
 • Mardjonović, Monika: monika.mardjonovic@osmklj.si  ;
 • Mavrič, Mirjam: mirjam.mavric@osmklj.si  ;
 • Mujkič, Maja: maja.mujkic@osmklj.si ;
 • Novak, Kristina: kristina.novak@osmklj.si  ;
 • Oman, Marjeta: marjeta.oman@osmklj.si  ;
 • Pišek, Nives: nives.pisek@osmklj.si  ;
 • Predovič, Milan: milan.predovic@osmklj.si  ;
 • Pustovrh, Aleš: ales.pustovrh@osmklj.si  ;
 • Sever Torkar, Jaro: jaro.sever-torkar@osmklj.si;
 • Smajić, Azra: azra.smajic@osmklj.si  ;
 • Smrtnik, Lea: lea.smrtnik@osmklj.si ;
 • Šeme, Tadej: tadej.seme@osmklj.si  ;
 • Torkar, Nina: nina.torkar@osmklj.si  ;
 • Trček, Melita: melita.trcek@osmklj.si  ;
 • Turk, Stašo: staso.turk@osmklj.si;
 • Zafošnik, Tina: tina.zafosnik@osmklj.si  ;
 • Znoj, Urban: urban.znoj@osmklj.si ;
 • Zrinski, Tatjana: tatjana.zrinski@osmklj.si  ;
 • Žagar Adanič, Alenka: alenka.zagar@osmklj.si  ;
 • Žvokelj, Mojca: mojca.zvokelj@osmklj.si  ;

 

UČITELJ  
1.     ATELŠEK JERICA izbirni predmet Španščina, TJA, podaljšano bivanje
2.     BOŠTJANČIČ ALENKA ŠPO
3.     BOŽIČ JANA SLJ
4.     BUČAN KLARA TJA na RS in podaljšano bivanje
5.     FAKIN TINE

BIO, KEM, izbirna predmeta Poskusi v Kemiji, Kemija v življenju ter laborantstvo

nadomešča: Katarina Pegan

6.     FLORJANČIČ ANA izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, ŠPO, izbirni predmet Izbrani šport, neobvezni izbirni predmet Šport
7.     FURLAN ANA pedagoginja, dodatna strokovna pomoč
8.     GABERŠČIK ADRIANA      razredni pouk
9.     GAJSKI GLORIA      razredni pouk
10. GOSARIČ JANJA specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči
11. GRAD GROŠELJ TATJANA psihologinja, dodatna strokovna pomoč
12. GRČAR NATAŠA TJA, izbirni predmet Filmska vzgoja
13. HROVATIN JANA (bolniška) razredni pouk
14. IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
15. JEVŠEVAR NINA izbirni predmet Nemščina, podaljšano bivanje
16. JEŽEK TJAŠA ŠPO
17. KEJŽAR KLARA razredni pouk
18. KELERT PETRA razredni pouk
19. KLAJN MARION URŠKA SLJ
20. KLJAJIĆ GARBAJS LENDITA BIO, GOS, vodja šolske prehrane
21. KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, izbirni predmet Izbrani šport: nogomet
22. KODELA ANDREJA GUM v 2. a in c, 3. a in 4. b in c
23. KOLEŠA DOMINIKA druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo
24. KOLOINI MATEJA specialna pedagoginja
25. KOSI TADEJA NAR, BIO, laborantstvo
26. KOSEC VERA spremljevalec – vedenjske težave
27. mag. KRANJC MATEJA         LUM, izbirni predmet Likovno snovanje, neobvezni izbirni predmet Umetnost, laborant
28. KREČ TATJANA ZGO, GEO
29. KROG MIŠO MAT, izbirni predmet Računalniška omrežja, ROID
30. KUMER RENER BRIGITA knjižnica, GEO
31. KUNSTELJ MOJCA           razredni pouk
32. LAVRIČ RAVBAR BARBARA razredni pouk, izbirni predmet Filmska vzgoja
33. LONČAR DAMJANA razredni pouk, TJA v 2. a in b
34. LOVŠIN ANA socialna pedagoginja
35. MAKSIMOVIĆ JELENA druga učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje
36. MARDJONOVIĆ FAJDIGA MONIKA (porodniška) knjižnica, DKE, izbirni predmeti Filozofija za otroke – kritično mišljenje, Filozofija za otroke – etična raziskovanja, Retorika
37. MAVRIČ MIRJAM razredni pouk
38. JUG PLUT SUZANA spremljevalec – diabetes
39. MUJKIĆ MAJA Pomočnica ravnatelja, izbirna predmeta Urejanje besedil in Multimedija
   
41. OMAN MARJETA    TJA
42. PAVLIHA GAL ZGO
43. PIŠEK NIVES          razredni pouk
44. PREDOVIČ MILAN razredni pouk, TJA v 3. a in b
45. PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, izbirna predmeta Obdelava gradiv: Umetne mase in Robotika v tehniki
46. SETNIKAR KRISTINA (porodniška) TIT, MAT, neobvezni izbirni predmet Tehnika
47. SEVER TORKAR JARO SLJ, podaljšano bivanje
48. SMAJIĆ AZRA (porodniška) Razredni pouk
49. SMRTNIK LEA ŠPO v 4. a, b in c, izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje, izbirni predmet Šport za zdravje, neobvezni izbirni predmet Šport
50. mag. ŠEME TADEJ ravnatelj
51. ŠKODA IRENA stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu
52. TOMAŽIN TANJA razredni pouk
53. TORKAR NINA podaljšano bivanje, dodatni učitelj športa v 1. r.
54. TURK STAŠO podaljšano bivanje, dodatni učitelj športa v 3. r.
55. TRČEK MELITA podaljšano bivanje
56. TUŠAR LARA Socialni pedagog
   
58. ZAFOŠNIK TINA podaljšano bivanje, 2. učiteljica v 1. razredu
59. ZNOJ URBAN MAT
60. ZORAN BRINA (nadom. K. Setnikar) TIT, MAT, neobvezni izbirni predmet Tehnika
61. ZRINSKI TATJANA razredni pouk
62. ŽAGAR ADANIČ ALENKA (bolniška) razredni pouk
63. ŽVOKELJ MOJCA MAT
64. DOLŽAN POLONA (nadomeščanje bolniške) Podaljšano bivanje
   
66.  BELTRAN JANA (nadomešanje bolniške) Likovna umetnost

 

Razredniki in sorazredniki

1. a Klara Kejžar Jelena Maksimović
1. b Gloria Gajski Dominika Koleša
2. a Adriana Gaberščik /
2. b Nives Pišek /
2. c Damjana Lončar /
3. a Tanja Tomažin /
3. b Tatjana Zrinski /
3. c Azra Smajić /
4. a Mirjam Mavrič /
4. b Barbara Lavrič Ravbar /
4. c Romana Vilhelm, Alenka Žagar Adanič /
5. a Petra Kelert /
5. b Milan Predovič Irena Škoda (stalna spremljevalka)
5. c Mojca Kunstelj /
6. a Tine Fakin Ana Florjančič
6. b Jana Božič Lendita Kljajić Garbajs
6. c Jaro Sever Torkar Brina Zoran
7. a Urška Klajn Marion Nina Jevševar
7. b Andreja Ivanetič Alenka Boštjančič
7. c Tadeja Kosi Urban Znoj
8. a Mišo Krog Stašo Turk
8. b Aleš Pustovrh Monika Mardjonović Fajdiga
8. c Nataša Grčar Brigita Kumer Rener
9. a Marjeta Oman Gal Pavliha
9. b Mojca Žvokelj Tatjana Kreč
9. c Jerica Atelšek Tjaša Ježek

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


 

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole

 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Lendita Kljajić Garbajs

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi.

JEDILNIK:

Jedilnik 37 (29. 05. – 02. 06.) – jedilnik 37-osmk

Jedilnik 38 (05. 06. – 09. 06.) – jedilnik 38

Jedilnik 39 (12. 06. – 16. 06.) – jedilnik 39

Jedilnik 40 (19. 06. – 23. 06.) – Jedilnik 40

 

ŠOLSKI AVTOBUS


 

S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 Vozni red šolskega avtobusa:

JUTRANJI ODHODI:

 

 

 

 

 

 

 

JAVNA NAROČILA


 

RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA (16. januar 2019)

Prostorska preveritev in projektna naloga za izgradnjo prizidka in reorganizacijo prostorov

 

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o naročilu, 23. 4. 2021

 

Dodatne informacije se lahko pridobi na:

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, T: 01 306 4032, F: 01 306 4012
mojca.kitek@ljubljana.si www.ljubljana.si, www.zelenaljubljana.si

Dostopnost